Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ναυπάκτου!  

 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

 


Σχολικό Δίκτυο


 


Ποιο είναι το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ναυπάκτου

Η Ειδική Αγωγή σήμερα
Την τελευταία δεκαετία η Ειδική Αγωγή στη χώρα μας αποκτά όλο και περισσότερο ενδιαφέρον που προκύπτει όχι τόσο από μια νέα και ίσως διαφορετική αντίληψη στα θέματα εκπαίδευσης και μάθησης, όσο σαν το αποτέλεσμα των έντονων διεργασιών που σημειώνονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι .
Τώρα πλέον οι εκπαιδευτικές πολιτικές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με πιο ελκυστικούς και ποιοτικούς όρους.
Ένα από τα αποτελέσματα αυτού του σχεδιασμού είναι και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ).
Μία τέτοια Σχολική Μονάδα ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης είναι τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) που λειτουργούν συνολικά 68 σε όλη την Ελλάδα. Τα ΕΕΕΕΚ είναι αδιαβάθμητα σχολεία, η δε φοίτηση σε αυτά διαρκεί από 5-8 έτη.Τι είναι το ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου;

Το ΕΕΕEΚ Ναυπάκτου είναι μια Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , (ΣΜΕΑΕ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που καλύπτει το χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες .
Απευθύνεται σε εκπαιδεύσιμα άτομα , τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τα τμήματα ένταξης των Δημοτικών ή από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ή βρίσκονται στη Σχολική διασπορά και έχουν ηλικία από 14-24 ετών

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ΕΕΕΕΚ ;
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φοίτηση ενός μαθητή στο ΕΕΕΕΚ είναι:
1)Η γονική συναίνεση (υπεύθυνη δήλωση)
2)Η αξιολόγηση του ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ)
3) Το πιστοποιητικό γέννησης
4) Η ηλικία.

Το Μαθητικό μας δυναμικό
Η φετινή σχολική χρονιά 2009-2010 ξεκίνησε με καλλίτερες συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν.
Φοιτούν 32 μαθητές, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών και της αναπηρίας.
Έχουμε:
Πέντε τάξεις και
Δέκα τμήματα.
Στεγαζόμαστε σε ανακαινισμένο ενοικιαζόμενο κτίριο (του πρώην 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου) που βρίσκεται μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης (δίπλα στο 2ο Γυμνάσιο, το 2ο Λύκειο και το ΕΠΑΛ).
Η συνύπαρξη αυτή έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα εκατέρωθεν.
Δεχόμαστε μαθητές από τις επαρχίες Ναυπακτίας, Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Δωρίδας του Νομού Φωκίδας.
Τον Ιούνιο θα αποφοιτήσουν οι πρώτοι μας μαθητές.

Σκοπός του ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου είναι να παράσχει στους μαθητές του:

* εξατομικευμένη στήριξη,
* ανάπτυξη του ενδιαφέροντός για μάθηση,
* κατανόηση του Κοινωνικού και Σχολικού Περιβάλλοντος,
* διδασκαλία με εναλλακτικούς και ελκυστικούς τρόπους,
* απόκτηση δεξιοτήτων και πρακτικών χρήσιμων για την αυτόνομη διαβίωσή τους,
€ ετοιμότητα απασχόλησης, μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ποιες ειδικεύσεις υπάρχουν στο Σχολείο;

 • Αυτόνομης Διαβίωσης
 • Υφαντικής
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ξυλουργικής

Το Σχολείο μας λειτουργεί με τις δύο από αυτές:
1) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2) Αυτόνομης Διαβίωσης

Τι εργαστήρια υπάρχουν :
Τα εργαστήρια που λειτουργούν κατά το Σχολικό έτος 2009-10 είναι τα παρακάτω:

  • Πληροφορικής (συνολικά τρία: για δύο επίπεδα γνώσεων και για μαθητές με προβλήματα όραση)
  • Αυτόνομης Διαβίωσης (εξομοίωση ενός μικρού διαμερίσματος)
  • Εικαστικών τεχνών (καλλιτεχνικών-μουσικής)
  • Εργοθεραπείας

Στα πλαίσια των μαθημάτων γίνεται επίσης, ειδική επιστημονική παρέμβαση από:

Το εκπαιδευτικό προσωπικό
Στο ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου διδάσκει έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι περισσότεροι των οποίων έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους ή εξιδείκευση στην Ειδική Αγωγή.
Η διδασκαλία γίνεται εξατομικευμένα σε τμήματα το πολύ 4 μαθητών, ανάλογα με τις αξιολογήσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με τρόπο ελκυστικό και αποδοτικό.


Το Ειδικό εκπαιδευτικό και Ειδικό βοηθητικό προσωπικό
Το Ειδικό εκπαιδευτικό και Ειδικό βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου μας αποτελείται από:
Μια εργοθεραπεύτρια και
Μια κοινωνική λειτουργό, που στα πλαίσια των μαθημάτων κάνουν Ειδικές Επιστημονικές παρεμβάσεις με συνεδρίες που βοηθούν τα μέγιστα στο έργο του σχολείου.
Επίσης υπάρχει Ειδικό βοηθητικό προσωπικό που είναι αρωγός στις καθημερινές μας ανάγκες και δυσκολίες.

Προσπαθούμε καθημερινά κάνοντας κατάθεση ψυχής να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα στο Σχολικό αυτό οικοσύστημα:
Αγωγή και μόρφωση,
Γνώσεις και πρακτικές,
Δεξιότητες και τεχνικές,
που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην κοινωνία και στην παραγωγική διαδικασία χωρίς αποκλεισμό, ισότιμα και δημιουργικά .
Προσπαθούμε σύμφωνα με τις αρχές της ειδικής αγωγής , με πολύ λίγους οικονομικούς πόρους, αλλά με περισσή αυταπάρνηση , με μεράκι με ζήλο και αγάπη για τη δουλειά μας να κάνουμε την υπέρβαση:
Στην κοινωνικοποίηση,
στην ομαλή προσαρμογή ,
στην αγωγή,
στην εκπαίδευση,
στην αυτόνομη διαβίωση,
στην αποδοχή,
αλλά και στην ομαλή μετάβαση στον εργασιακό χώρο.

Για να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί, απαιτείται η συναίνεση , η βοήθεια η συνεισφορά και η προσπάθεια όλων μας .

Ναύπακτος 15 Ιανουαρίου 2010

ΚΩΝ-ΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΜαθηματικόςΕιδικής Αγωγής


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ